Pegas-služby.s.r.o. Pegas-služby.s.r.o.
Biokotle STROPUVA

Klasifikace kotlů
Biokotle STROPUVA jsou kotle s dlouhou dobou hoření na jedno naložení. Kotle STROPUVA jsou spojovány s pojmem "teplo bez starostí", protože časy hoření na jedno naložení se pohybují až do 31 hodin u dřeva a až 7 dní u uhlí.
Biokotle STROPUVA jsou nezávislé na elektrickém odběru. Vysokou spolehlivost a účinnost prokazuje řada zkoušek a certifikací, ale i množství spokojených zákazníků.

Podle druhu paliva dodáváme kotle na:
dřevo - spalují biomasu, dřevo, piliny, dřevěné brikety, pelety a pod.
univerzální kotle - spalují biomasu, dřevo, piliny, dřevěné brikety, pelety, ale kromě toho i uhlí, uhelné brikety a pod.

Automatický režim:
Kotel STROPUVA může pracovat bez dalších nákladů na energie díky bimetalové klapce, která umožňuje nastavit teplotu. Kotel na pevné paliva (dřevo) nevyžaduje ani elektrické připojení na oběhové čerpadlo. Je možné napojení samospádem.
Podle druhu paliva dodáváme kotle na:

Ekonomika:
Charakteristickým rysem dodávaných kotlů je vysoká účinnost (86,3%), dlouhá doba hoření a možnost spalování dřeva a dřevěného odpadu. Tyto vlastnosti zaručují rychlou návratnost investice a nejefektivnější možnost vytápění.

Ekologie:
Biokotle STROPUVA splňují přísné evropské ekologické standardy a mezinárodní standardy kvality

Spolehlivost:
Biokotle STROPUVA mají certifikát kvality.
Na všechny modely výrobce zaručuje záruční dobu 60 měsíců (5 roků) na spalovací komoru a 24 měsíců (2 roky) na ostatní části, při odborné motáži.


© PEGAS -SLUŽBY,s.r.o.        Tovačovská 638/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov        telefon:   604 291 500  /   604 291 503             email:   pegaspr@seznam.cz